- I.G- Geduld, Tijd, Empathie, Kwaliteit
Home » P.G.B

 P.G.B Zorg

De 10-uurgrens (urengrens) blijft wel gelden voor mensen die in 2014 voor het eerst een pgb aanvragen. Zij hebben dus geen recht op pgb als het om minder dan 10 uur begeleiding per week gaat.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u krijgt om zelf uw zorg te organiseren. Met dit bedrag betaalt u zorgverleners, hulpverleners of begeleiders. Op die manier kunt u zelf uw AWBZ-zorg organiseren. U kunt soms ook een pgb krijgen voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat via uw gemeente.

Pgb aanvragen voor AWBZ-zorg

Voor een pgb voor zorg op basis van de AWBZ heeft u een AWBZ-indicatie nodig van het CIZ. In de AWBZ-indicatie staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Het CIZ stuurt het inidicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor overlegt met u of u in aanmerking komt voor een pgb. En welk bedrag aan pgb u krijgt, voor welke periode en wanneer u het geld krijgt uitbetaald.

 

Tarieven pgb AWBZ

De pgb-tarieven zijn in 2014 even hoog als in 2013. Maar de pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaan in 2014 met 5% omlaag. Ook wordt het tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners lager. Maar dat geldt alleen voor nieuwe cliënten. U vindt de pgb-tarieven op de website van het CVZ.

Afbouw budgetgarantie pgb

Voor mensen met een budgetgarantie verandert er wel wat. De budgetgarantie voor pgb gaat de komende jaren omlaag. Uw budget wordt daarom stapsgewijs afgebouwd tot de huidige tarieven voor zorg in natura. Uw budget is in 2014 daardoor maximaal 10% lager dan in 2013. In 2015 gaat het budget weer met maximaal 10% omlaag. De dan eventueel overgebleven budgetgarantie vervalt in 2016.

Er zijn 2 uitzonderingen waardoor uw budgetgarantie van kracht blijft:

  • als uw pgb bij de 1e toekenning op basis van verblijfsindicatie is opgehoogd met budgetgarantie;
  • als u op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen.

Pgb in het buitenland

Het pgb eindigt zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Daarmee krijgen zij de gelegenheid in het land van herkomst afscheid te nemen van hun naasten.

10 uurs-grens pgb in 2014

Het kabinet was van plan om het pgb af te schaffen bij minder dan 10 uur begeleiding per week. Maar de staatssecretaris heeft op 5 juli 2013 bekend gemaakt dat cliënten hun pgb toch kunnen behouden in 2014. Zij moeten daarvoor op 31 december 2013 een pgb hebben voor minder dan 10 uur begeleiding per week.

Maak een Gratis Website met JouwWeb